Hae
 • Huono-osaisuuden periyttäjät

  Sakari Karvonen kirjoittaa vieraskynässä huono-osaisuuden siirtymisestä sukupolvelta toiselle (HS 10.3.2010). Kirjoittaja tulee siihen johtopäätökseen, että riittävä ja kattava perusturva ehkäisee sukupolvelta toiselle siirtyvää köyhyyttä tehokkaasti. Hyvä havainto.

  Lastensuojelun

  ...
 • Erilaisuuden pelko - kelvot ja kelvottomat

  Erilaisuus pelottaa.

  Erilaiset ruumiinviat, sairaudet, henkiset tilat tai sosiaalisen käytöksen muodot on rotuhygieniassa ymmärretty ja luokiteltu perinnöllisiksi. Tällä perusteella voitiin luoda kaksi ryhmää, biologisesti kelvot ja kelvottomat.

  Kelvoille suunnattiin

  ...
 • Lapsilla siis kaikki hyvin

  Hallintotuomioistuimet ovat avainasemassa ohjaamaan hallinnon kehitystä, koska niiden päätöksillä vaikutetaan ja luodaan paineita kuntiin.

  Oikeusministeriön hallintolainkäyttöä selvittänyt työryhmä arvioi, ettei hallintolainkäyttölain säännöksiin liity suurempia perus- ja

  ...
 • Auttamisen kehitysmaa

  Kummilapsijärjestö kertoo afrikkalaisesta kummilapsesta, jonka isä kuoli HIV -viruksen aiheuttamaan sairauteen. Perheen äiti oli säikähtänyt, hänen pelkonsa omasta ja lasten sairaudesta näkyi kotona suuttumuksena ja lasten huonona kohteluna.

  Lasten auttamiseksi perheen ongelmiin oli

  ...
 • Huostaanotto on peruskoulunkin ongelma

  2000 -luvun tyypillisin lastensuojelun asiakas on koulunkäyntiongelmista kärsivä lapsi tai nuori, jonka koulunkäynnin vaikeudet ratkotaan ottamalla lapsi pois perheestään, rikkomalla hänen läheissuhteensa ja sijoittamalla hänet lastenkotiin.

  Lasta ja vanhempia kierrätetään luukulta

  ...